staphorst-rouveen

Oranjevereniging Staphorst

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 21 november 2019, Sporthal Staphorst, Hoogeweg 21, aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 8 februari 2018.
3. In- en uitgaande stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslagen 2018
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezingen
8. Programma Koningsdag 2020
9. Rondvraag en sluiting

 

Volg ons nu ook op:

Facebook: ORANJEVERENIGING STAPHORST
Twitter: ORANJESTAPHORST

Contact met Oranjevereniging Staphorst: oranjeverenigingstaphorst@outlook.com